Sukuseuran historiaa

Ylä-Savon ja Ylä-Karjalan Ahosille on perustettu sukuseura vuonna 2000 Valtimolle. Samalla määriteltiin myös sukuseuran toiminnan ydinalue. Siihen tuli kuulumaan 14 pitäjää: Nilsiä, Varpaisjärvi, Rautavaara, Juuka, Nurmeksen mlk, Nurmes, Valtimo, Sotkamo, Säyneinen, Kaavi, Pielisjärvi, Lieksa, Muuruvesi ja Juankoski.

Ahosen suku on yksi Suomen suurimpia sukuja, sukuun kuuluu yli 10.000 Ahosta. Kun omaa sukuaan olevat Ahoset lasketaan mukaan, kasvaa suvun koko tästäkin. Sukunimi on yleinen kautta koko Suomen eivätkä kaikki Ahoset ole sukua keskenään. Siksi sukuseuramme toiminta-alueeksi onkin edellä valittu selkeästi alue Pohjois-Savosta ja Pohjois-Karjalasta. Edellä mainitun johdosta sukuseura toteutti keväällä 2012 nimimuutoksen Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan Ahoset -sukuseura ry:ksi.

Sukuseuratoiminnan tarkoituksena on lisätä suvun yhteenkuuluvuuden tunnetta ja kokoontua yhteen ja nauttia erilaisesta suvun kulttuuritarjonnasta. Sukututkimus ja suvun vaiheiden selvittäminen sekä sukuperinteen tallettaminen ja säilyttäminen ovat yksi tärkeimpiä sukuseuran tehtäviä. Sukuseuran kirjoja on julkaistu v. 2010 mennessä kaksi n. 400-sivuista sukukirjaa ohjelmaan sisällytettyjen, viiden Ahossukuhaaran vaiheista.